திங்கள், மே 02, 2011

நட்சத்திர படி குழந்தை பெயர்கள்

நட்சத்திர படி குழந்தை பெயர்கள்

ABCDEFG
1Baby Names with Starting Letter in Tamil, English & Other Lanugages
2S.NoStarTamil LetterEnglish LetterOther LanguagesAstronomical Star
31அசுபதிசு, சே, சோ, ல CHU,CHEY,CHO,LAChu,Che,Cho,LaSheretan, Asvini
4 2பரணிலி, லு, லே, லோ LI,LU,LEY,LOLee,Lu,Le,LoBharani
5 3கிருத்திகைஅ, இ, உ, எAO,Ee,UO,AA,E,U,EaAlcyone, Krittika
6 4ரோகிணிஒ, வ, வி, வுO,VA,VEE,VOOO,Va,Vi,VuAldebaran, Rohini
7 5மிருகசீரிஷம்வே, வோ, கா, கிVAY,VO,KAA,KEWe,Wo,Ka,KiOrionis
8 6திருவாதிரைகு, க, ச, ஞKOO,GHAA,JNA,CHAKu,Gha,Ing,ChhBetelegeuse, Ardra
9 7புனர்பூசம்கே, கோ, ஹ, ஹிKAY,KO,HAA,HEEKe,Ko,Ha,HiPollur,Punarvasu1 &2 ,Castor
10 8பூசம்ஹூ, ஹே, ஹோ, டHOO,HAY,HO,DAAHu,He,Ho,DaPusya
11 9ஆயில்பம்டி, டு, டே, டோDEE,DOO,DAY,DODe,Du,De,DoAsleasa, Acubens
12 10மகம்ம, மி, மு, மெMAA,MEE,MOO,MAYMa,Me,Mu,MeeRegulus, Magha
13 11பூரம்மோ, ட, டி, டுMO,TAA,TEE,TOOMo,Ta,Ti,TuZosma,PuraPhalguni 1-2
14 12உத்திரம்டே, டோ, ப, பிTAY,TO,PAA,PEETo,Pa,Pe,PuDenebola,Uttara Phalguni 1-2
15 13அஸ்தம்பூ, ஷ, ந, டPU,SHAA,NAA,THAPu,Sha,Na,ThaAlgorel, Hasta
16 14சித்திரைபே, போ, ர, ரிPAY,PO,RAA,REEPe,Po,Ra,ReSpica, Citra
17 15சுவாதிரு, ரே, ரோ, தRU,RAY,RO,TAARu,Re,Ro,TaaArcturus, Svati
18 16விசாகம் தி, து, தே, தோTHEE,THOO,TAHY,THOTi,TU,Tea,ToZuben El Genubi, Visakha,
19 17அனுஷம்ந, நி, நு, நேNA,NEE,NOO,NAYNa,Ne,Nu,NeDschubba, Anuradha
20 18கேட்டைநோ, ய, இ, பூNO,YAA,YEE,YOONo,Ya,Yi,YuAntares, Jyestha
21 19மூலம்யே, யோ, ப, பிYAY,YO,BAA,BEEYe,Yo,Ba,BeSchaula, Mula
22 20பூராடம்பூ, த, ப, டாBU,DHAA,BHA,DHABhu,Dha,pha,DhaPurvasaha 1-2, Kaus Australis
23 21உத்திராடம்பே, போ, ஜ, ஜிBAY,BO,JAA,JEEBhe,Bho,Ja,JiNunki, uttarasadha
24 22திருவோணம்ஜூ, ஜே, ஜோ, காJU,JAY,JO,GHAJu,Khi,Je,Khu,Jo,Khe,Gha,khoAltair, Sravana
25 23அவிட்டம்க, கீ, கு, கூGAA,GEE,GOO,GAYGa,Gi,Gu,GeRotanev, Dhanistha 1-2, Saulocin
26 24சதயம்கோ, ஸ, ஸீ, ஸூGO,SAA,SEE,SOOGo,Sa,Si,SuSatabhisaj
27 25பூரட்டாதிஸே, ஸோ, தா, தீSAY,SO,DAA,DEESe,So,Da,DiScheat, Purva Bhadrapada 1-2
28 26உத்திரட்டாதிது, ச, ஸ்ரீ, ஞDHU,THA,SA,GHEEDu,Tha,Jha,DaAlgenib, Uttara Bhadrapada 1-2
29 27ரேவதிதே , தோ, ச, சிDE,DO,CHAA,CHEEDe,Do,Cha,ChiRevati
நன்றி-உங்கள் ஜோதிடம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக